Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Γ΄ ΕΛΜΕ: Ενημέρωση και οδηγίες για τις ενέργειες συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την ατομική αξιολόγηση

Γ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ                                 

ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ                                                                        

ΤΗΛ – ΦΑΞ: 210 2012013

g.elme.athinas@gmail.com

https://g-elme-a-athinas.blogspot.com/

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 32

13/03/2023

 

ενημέρωση και οδηγίες για τις ενέργειες συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την ατομική αξιΟλόγηση

Σ΄ αυτήν την ανακοίνωση παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και οδηγίες για τις ενέργειες των συναδέλφων/ισσών μας (μόνιμων, νεοδιόριστων και αναπληρωτών), που αφορούν στη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

1. Ενημερώστε άμεσα τη Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας (με mail: g.elme.athinas@gmail.com ή μέσω των τηλεφώνων των μελών του Δ.Σ. εδώ), ότι γίνατε αποδέκτης μηνύματος από Σύμβουλο προκειμένου να κλείσετε ραντεβού με σκοπό την ατομική σας αξιολόγηση.

2. Μην απαντάτε στο μήνυμα και μη "μπαίνετε" στην ειδική πλατφόρμα αξιολόγησης, διότι έτσι ενεργοποιείτε την ατομική σας "αξιολογική" διαδικασία, δίνετε τα στοιχεία σας στον επίδοξο επιθεωρητή σας και αυτός σας εντοπίζει και σας αποστέλλει μήνυμα προσωπικό για τη συνέχιση της διαδικασίας.

3. Εάν παρ' όλα αυτά έχετε ''μπεί" στην ειδική πλατφόρμα, το πιθανότερο είναι να δεχτείτε άμεσα μήνυμα από τον "αξιολογητή" σας που υποτίθεται σας καθοδηγεί για τα "βήματα", ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία! Ενημερώστε άμεσα και πάλι τη Γ΄ ΕΛΜΕ για τα στοιχεία του "αξιολογητή" σας, ώστε να γνωρίζουμε πόσοι και ποιοί Σύμβουλοι θα εμπλακούν στην λεγόμενη "αξιολόγηση". Να μην συνεχίσετε περαιτέρω τη διαδικασία που σας προτείνουν και να απαντήσετε στο Σχ. Σύμβουλο με τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ την οποία πρέπει να υπογράψετε και να πρωτοκολλήσετε στο σχολείο σας. Παραθέτουμε τη δήλωση:

 

«ΔΗΛΩΣΗ

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.). 

 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ[1]»

  

5. Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη

 

α. Η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ

 

β. Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει  3ωρες στάσεις εργασίας  [ήδη έχει προκηρύξει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 13/3 έως και Παρασκευή 17/03 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ). ] και θα συνεχίζει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η απεργία - αποχή της ΟΛΜΕ είναι σε ισχύ και δεν έχει προσβληθεί νομικά.

6. Ενημερώστε άμεσα τη Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας εάν ο "αξιολογητής" σας προσπαθήσει να κλείσει ραντεβού για παρακολούθηση διδασκαλίας.

 


[1] Υπογράφουν όλοι μαζί (μόνιμοι, νεοδιόριστοι και αναπληρωτές)