Σχολεία

ΓΥΜΝΑΣΙΑ                                ΓΕ.Λ.                                   ΕΠΑ.Λ.                                  

15ο Γυμνάσιο Αθήνας                   15ο ΓΕ.Λ. Αθήνας               1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου

18ο Γυμνάσιο Αθήνας                   18ο ΓΕ.Λ. Αθήνας               1ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

1ο Γυμνάσιο Γαλατσίου                1ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου             2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου

1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας      1ο ΓΕ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας   2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

21o Γυμνάσιο Αθήνας                   21ο ΓΕ.Λ. Αθήνας                3ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου                22ο ΓΕ.Λ. Αθήνας                4ο ΕΠΑ.Λ. Αθήνας

2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας      2ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου

39ο Γυμνάσιο Αθήνας                   2ο ΓΕ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

3ο Γυμνάσιο Γαλατσίου                39ο ΓΕ.Λ. Αθήνας

3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας      3ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου

40ο Γυμνάσιο Αθήνας                   3ο ΓΕ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας

49ο Γυμνάσιο Αθήνας                   40ο ΓΕ.Λ. Αθήνας

4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου                49ο ΓΕ.Λ. Αθήνας

59ο Γυμνάσιο Αθήνας                   4ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου

5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου                59ο ΓΕ.Λ. Αθήνας

60ο Γυμνάσιο Αθήνας                   ΓΕ.Λ. Ν. Χαλκηδόνας

68ο Γυμνάσιο Αθήνας

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου 

72ο Γυμνάσιο Αθήνας

Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας